Baby's en kinderen

Kinderen hebben enorm veel mogelijkheden. Het is van essentieel belang deze mogelijkheden te herkennen en ondersteunen.
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze verschillen fysiologisch en emotioneel erg van volwassenen. Daarom is een welbepaalde kennis nodig om een kind te behandelen. De osteopathische benadering van kinderen verschilt dan ook veel van de benadering van volwassenen. Een volwassene kiest voor een behandeling bij de osteopaat, een kind moet de behandeling toelaten. Daarom is het belangrijk om een kinderosteopaat te raadplegen als u met uw kind naar de osteopaat wil.